برگشت به صفحه اول نمایش کامل خبر
58
علیرغم سنگ تمام صداوسیما برای مرحوم هاشمی مهدی هاشمی اجازه نداد تا عسگری زیر تابوت پدرش را بگیرد
در حال بارگذاری محتوا...لطفا صبور باشید...