برگشت به صفحه اول نمایش کامل خبر
6
معماری و شاعری هر دو در زمره ی هنرهایند اما وقتی به مجموعه ی محصول های آن دو یعنی بناها و شعرها می نگریم درمی یابیم که بسیاری از شعرها دلنشین است و بسیاری از بناها بر دل نمی نشیند
در حال بارگذاری محتوا...لطفا صبور باشید...