برگشت به صفحه اول نمایش کامل خبر
2
کرباسچی درگفتگو با BBC فارسی در BBC شرافتمندانه برخورد کنید و انقدر به این شخصیت ملی آیت الله هاشمی توهین نکنید میهمانان BBC به آقای هاشمی توهین کردند و کسانی را هم نیاوردید که جواب بدهد
در حال بارگذاری محتوا...لطفا صبور باشید...